S nami tovar vždy dôjde do cieľa
PENATY - CORPORATION, s.r.o.
Dulova Ves 129
pošta : 082 52 Kokošovce
mobil: 00421 949 416 225
e-mail: doprava@penaty.sk

IČO : 47 364 505
IČ DPH : SK 20 2383 5154
OR OS Prešov vl. č. 28526/P

ZI: 5000 EUR  SP: 5000 EUR